Nordisk ledelse
Circle Image

Utvikle prinsippfaste ledere

Hver eneste dag anstrenger vi oss for å være rollemodeller våre prinsipper gjennom vår ledelse, den jobben vi gjør og gjennom relasjonene vi har til våre forbrukere, kunder, forretningspartnere, lokalsamfunn og hverandre. Alle medlemmer av Mars-familien, fra de som sitter i våre styrer til toppledere, eksterne rådgivere og våre medarbeidere, etterlever våre fem prinsipper: Kvalitet, ansvarlighet, gjensidighet, effektivitet og frihet som retningslinjer for våre forretningsbeslutninger.

EN MANGFOLDIG VIRKSOMHET

Vårt ledelsesteam styrer seks globale forretningsområder: Kjæledyrpleie, sjokolade, Wrigley, matvarer, drikkevarer og Symbioscience. Mangfoldet i våre kategorier byr på store muligheter for Mars og våre medarbeidere. Hvert enkelt forretningsområdet jobber aktivt for å utvikle ekspertise og være ledende innen sin kategori, samtidig med at alle våre forretningsområdet er sammen om konsistente standarder innen kvalitet, ledelse, talentutvikling og en kultur som bygger på våre fem prinsipper.


Mars Associates at every level of the organization are proud to make a difference. Here, a team of more than 200 Wrigley Associates in Poland helped restore a local forest.


Cookie Settings