Bærekraft
Circle Image

BÆREKRAFT I NORDEN

SKAPE EN BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET

Både i vår egen drift og dypt nede i vår forsyningskjede står bærekraft helt sentralt når vi fortsetter å skape vekst vi kan være stolte av.

De globale truslene vi stå overfor — fra klimaendringer til ressursmangel — påvirker oss alle. Akkurat som deg, ønsker vi å bygge en planet som er sunn og fremgangsrik. Men først må vi bygge en bærekraftig virksomhet. Vi investerer i fornybar energi, forbedrer betingelsene i våre forsyningskjeder og sier fra om klimaendring. Og vi jobber for å sikre at de menneskene vi er avhengige av — fra småbønder til leverandører — nyter godt av veksten i vår virksomhet. Fordi alle fortjener er bærekraftig fremtid.

VI MÅLER VÅR PÅVIRKNING OG SETTER LANGSIKTIGE MÅL

Vi jobber for å forbedre påvirkningen vår virksomhet har på miljøet og vår sosiale påvirkning på de lokalsamfunnene vi er en del av.

En av måtene vi oppnår dette på er gjennom bærekraftige metoder for anskaffelser. Dette betyr at vi sikrer at vi får de beste ingrediensene fra de beste leverandørene — leverandører som tar vare på jorden de dyrker og som respekterer rettighetene til alle som er involvert. Vi forsøker å gjøre en forskjell med alt fra å hjelpe bønder ut av fattigdom til å respektere naturressursene.

Global bærekraft

See Our Global Sustainability Plan


The Mesquite Creek wind farm in Lamesa, Texas, generates energy equivalent to 100% of Mars’ electricity needs in the U.S.


Cookie Settings