Mars News
News article detail image

MARS, INCORPORATED HØSTET ANERKJENNELSE I TO KATEGORIER PÅ ETHICAL CORPORATION 2014 RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS

02/11/2019

Mars ble kåret til Best Private Company for andre år på rad, som en anerkjennelse av at selskapet "leder dagsordenen innenfor bedrifters samfunnsansvar"

MCLEAN, USA (29. september 2014) --- 
Mars, Incorporated ble kåret til beste private selskap og fikk ros for beste B2B partnerskap på Ethical Corporation i 2014 Responsible Business Awards. Selskapet mottok prisen Beste Private Company for andre år på rad og fikk meget rosende omtale i forbindelse med tildelingen av Best B2B Partnership.

Ethical Corporation er en internasjonal publikasjon som dokumenterer hvordan store selskaper driver bærekraftige forretninger. Ethical Corporation Responsible Business Awards hyller selskapers forpliktelse til ansvarlige forretningsmodeller og anerkjenner globale ledere innenfor bærekraftig drift.

Best Private Company-kategorien anerkjenner private selskaper som har vist evnen til å integrere bærekraftige forretningsmodeller på tvers av organisasjonen. Best B2B Partnership gis til de to selskapene som best kan vise en klar forpliktelse til et langsiktig og gjensidig fordelaktig samarbeid, som kan vise til reelle økonomiske fordeler og gevinster for samfunnet fra et sosialt, miljømessig eller offentlig styringsperspektiv.

Mars mottok anerkjennelse i begge kategorier (Best Private Company og Best B2B Partnership) for sitt arbeid med å bli en mer bærekraftig forretning, for både sin policy om avskoging som kom tidligere i år og sitt partnerskap med Sumitomo Corporation of Americas i forbindelse med Mesquite Creek-vindparken, som vil produsere fornybar energi tilsvarende samtlige Mars' amerikanske operasjoner. Med en årlig produksjon på 800 000 megawatt i timen, vil energiproduksjonen fra vindparken stå for 24 % av Mars' samlede globale karbonavtrykk for produksjonsanlegg og kontorer, noe som tilsvarer den elektrisiteten som forbrukes av 61 000 husholdninger. Vindparken representerer den største langsiktige forpliktelsen i forhold til bruk av fornybar energi innenfor næringsmiddelindustrien i USA.

Mars’ Chief Sustainability Officer Barry Parkin sa følgende i forbindelse med prisen: "Vi ble glade over å motta prisen for Best Private Company i fjor. Å vinne den to år på rad understreker hvor banebrytende årets initiativer er. De inkluderer den nye avskogingspolicyen vår og arbeidet med å redusere en fjerdedel av våre operasjoners karbonavtrykk gjennom utviklingen av Mesquite Creek-vindparken i Texas i USA. Vi vil fortsette med å levere innovative løsninger som skaper positive endringer i forbindelse med de utfordringene vi deler med resten av samfunnet."

"Det gleder oss at Mars' forpliktelser på bærekraft gjennom deres partnerskap i Mesquite Creek-vindparken vår i Texas har vunnet denne annerkjennelsen. Prosjektet er et stort skritt på veien for å nå deres mål om å bli karbonnøytral på tvers av driften i 2040,” sier William Cannon, Vice President, Sumitomo Corporation of America. "Vi gratulerer dem med prisen."

Om Sumitomo Corporation of Americas
Sumitomo Corporation of Americas (SCOA) ble opprettet i 1952 med hovedkontor i New York City, med kontorer i 10 større amerikanske byer. SCOA er det største datterselskapet til Sumitomo Corporation, som er et av verdens ledende selskaper innenfor handel med gods og tjenester. Som en integrert virksomhet har bedriften utviklet seg til å bli en ledene arrangør av flernasjonale prosjekter, en ideenes speditør, en viktig internasjonal investor og finansiell aktør, og en drivkraft for distribusjon av produkter og global kommunikasjon gjennom et nettverk av kontorer over hele verden. For mer informasjon, besøk www.sumitomocorp.com.

Om Sumitomo
Sumitomo Corporation er et ledende globalt handelshus med 115 kontorer i 66 land og 24 kontorer i Japan. I sin helhet består Sumitomo Corporation Group av nesten 800 selskaper og mer enn 70 000 ansatte. Konsernet fortsetter med å ekspandere med et mangfoldig spekter av produkter og tjenester. Kjerneforretningene er metallprodukter, transport og byggesystemer, miljø og infrastruktur, media, nettverk, livsstilsrelaterte varer og tjenester samt mineraler, energi, kjemikalier og elektronikk.

Cookie Settings