Mars News
News article detail image

MARS LANSERER NYE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PALMEOLJE OG MOT AVSKOGING

02/11/2019

Mars Incorporated har vært medlem av RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) siden 2010 og kjøper per i dag 100 % av sin palmeolje fra RSPO-sertifiserte kilder via massebalanse-programmet. Mars kunngjorde i dag innføring av nye retningslinjer som skal sikre en bærekraftig forsyningskjede for palmeolje. Mars kunngjør også at konsernet er blitt medlem av The Forest Trust (TFT).

MCLEAN, USA – Mars Incorporated har vært medlem av RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) siden 2010 og kjøper per i dag 100 % av sin palmeolje fra RSPO-sertifiserte kilder via massebalanse-programmet. Mars kunngjorde i dag innføring av nye retningslinjer som skal sikre en bærekraftig forsyningskjede for palmeolje. Mars kunngjør også at konsernet er blitt medlem av The Forest Trust (TFT).

Mars, Incorporated kunngjorde i dag innføring av nye retningslinjer som skal sikre en bærekraftig forsyningskjede for palmeolje. Dette innebærer at Mars forplikter seg i forhold til både bransjeledende standarder og utvikling av en fullstendig sporbarhet, helt tilbake til foredlingsanleggene for palmeolje fra slutten av 2014.

Denne policyen er i forkant av selskapets økte satsing i arbeidet mot avskoging og støttes av lanseringen av avskogingspolicyen. I tillegg til palmeolje, vil Mars i starten fokusere på de råmaterialene som påvirker skogen mest: storfe, cellulose og papir samt soya.

Barry Parkin, leder for arbeidet med bærekraft hos Mars, Incorporated sier: "Den raske veksten av palmeoljeplantasjer fortsetter med å være en trussel mot miljømessig sårbare områder av den tropiske regnskogen og karbonrike torvmyrer og rettighetene til dem som har skogene som sitt livsgrunnlag. Vi anerkjenner at selv om vi allerede har implementert en 100 % sertifisert forsyning av palmeolje, så er det ikke nok. Vi mener at ytterligere tiltak vil ikke bare hjelpe til med å bygge en bærekraftig forsyningskjede for Mars, men også vil være med til å fremskynde endringer på tvers av bransjen, ved å motivere våre leverandører til kun å benytte selskaper hvis plantasjer og landbruk drives på en miljømessig forsvarlig måte."

Som en del av denne policyen, har Mars lansert nye leverandørkrav som krever at leverandørene har fullstendig bærekraftig og sporbar forsyning av palmeolje på tvers av deres operasjoner innen slutten av 2015 (eller å ha etablert handlingsplaner for dette innen slutten av 2015), og en bekreftelse på at de forplikter seg til disse prinsippene i sin egen leverandørerklæring innen slutten av 2014.

Mars kunngjør også at konsernet er blitt medlem av The Forest Trust (TFT), en global ideell organisasjon som arbeider for levering av ansvarlige produkter. Alle TFTs medlemmer innenfor området palmeolje er selskaper som har forpliktet seg til sporbar palmeolje som ikke bidrar til avskoging. TFT-feltgruppe vil samarbeide med Mars' leverandører ved foredlingsanlegg og plantasjer, for på den måten å opparbeide sporbarhet og få verifisert at deres forsyning av frisk frukt, inkludert forsyning til småbruk, oppfyller Mars' leverandørkrav.

TFTs direktør Basien Sachet sier: "Et sterkt engasjement er første skritt i arbeidet mot avskoging. Men det viktigste skrittet er å faktisk gjennomføre det vi snakker om – å "walk the talk". Vi er glade for å samarbeide sammen med Mars, slik at de oppnår full sporbarhet på den planteoljen de kjøper og at palmeoljen de kjøper ikke bidrar til ytterligere avskoging. Ved at Mars er ambisiøse når det gjelder mennesker og skog, er de også med på å inspirere leverandørene."

Mars har vært medlem av RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) siden 2010 og kjøper per i dag 100 % av sin palmeolje fra RSPO-sertifiserte kilder via massebalanse-programmet. Under betingelsene i den nylig annonserte policyen, vil all palmeolje som Mars mottar fortsatt være RSPO-sertifisert, men den vil også kunne spores og være i samsvar med ytterligere standarder i de nye leverandørkravene.

Mars, Incorporated vil rapportere om fremgangen i sitt palmeoljeengasjement i den årlige Principles in Action Summary, og vil dessuten komme med oppdateringer hver sjette måned på Mars.com. Konsernet vil fortsette samarbeidet med bransjen, myndighetene og samfunnet for øvrig i forbindelse med større tiltak i arbeidet med å beskytte skogen og sikre gjensidige fordeler for arbeiderne og samfunnet som er avhengig av skogen, samt å ha et nært samarbeid med Consumer Goods Forum.

Om TFT TFT ble opprettet i 1999 og er en global ideell organisasjon som hjelper virksomheter med å levere ansvarlige produkter. TFTs arbeid har inntil nå påvirket mer enn ti millioner hektar av verdens skogområder og produkter til en verdi av flere millioner kroner, og gitt flere hundretusen mennesker et bedre liv. TFT har hjulpet mer enn 100 selskaper over hele verden med å etablere en forsvarlig forsyningskjede, ved å identifisere og arbeide med sosiale og miljømessige spørsmål ute i felten. Selskapene inkluderer Kingfisher, Nestlé, Wilmar, Ferrero, Crate & Barrel, Asia Pulp and Paper, Golden Agri-Resources og Maisons du Monde. TFT arbeider på tvers av en rekke produktgrupper, inkludert tømmer, palmeolje, skinn, stein, trekull, teknologi-mineraler, kokos og gummi. TFT har kontorer i 14 land og tilstedeværelse ute i felten i mange flere. www.tftforests.org

Spørsmål og svar i forbindelse med Mars’ kunngjøring om palmeolje og avskoging er tilgjengelig på engelsk her eller mars.com/pia >Our Supply Chain >Palm Oil

www.facebook.com/Mars
twitter.com/Marsglobal
www.linkedin.com/mars

Cookie Settings